Inegalităţile regionale din România – un subiect de cercetare de actualitate şi o provocare pentru perioada de programare financiară post-2020

Inegalităţile regionale din România – un subiect de cercetare de actualitate şi o provocare pentru perioada de programare financiară post-2020

În data de 16 ianuarie 2020, Centrul de Geografie Regională a găzduit, sub genericul Întâlnirile CGR, prelegerea Inegalităţile regionale din România: teorie, evidenţă empirică şi implicaţii pentru politicile de dezvoltare, susţinută de Prof. univ. dr. József Benedek.

Constituind deja un subiect de actualitate, tema abordată a fost adusă în discuţie şi prin prisma ultimelor rezultate obţinute în cadrul unor proiecte de cercetare aflate în curs de implementare. Printre ideile lansate în cadrul dezbaterii subliniem următoarele:

  • din punct de vedere al inegalităţilor spaţiale (având drept indicator de referinţă PIB-ul pe cap de locuitor), există un trend descrescător de la nivel macro (mondial) spre cel microspaţial, dar cu un ritm mai redus de „convergenţă”;
  • în România se înregistrează un trend ascendent al inegalităţilor la nivelul entităţilor spaţiale de tip NUTS 3 (judeţe), foarte intensiv în ultimii 20 ani;
  • se înregistrează diferenţe regionale frapante din punct de vedere al inegalităţilor, materializat printr-o polarizare accentuată în România;
  • există mecanisme slabe de difuzie a prosperităţii la nivel naţional;
  • printre posibilele politici publice ce ar putea avea câştig de cauză în următorul exerciţiu financiar sunt cele care valorifică principiul avantajului de a fi o regiune defavorizată.

Related Articles