Reflecții de conştientizare a patrimoniului construit în cadrul celei de-a 17-a ediţii a Întâlnirilor CGR

Reflecții de conştientizare a patrimoniului construit în cadrul celei de-a 17-a ediţii a Întâlnirilor CGR

Invitat al ediției din luna ianuarie 2021 a Întâlnirilor CGR, arh. Szabolcs István Guttmann a lansat o discuție asociată modului în care pot fi conservate și puse în valoare monumentele istorice urbane. Analiza comparativă a planificării urbane din Sibiu, percepută ca urmare a poziției de arhitect șef deținută aici în intervalul 2001-2008, și a municipiului Cluj-Napoca a scos în evidență faptul că prin puterea exemplului se poate dezvolta un spirit local contemporan creativ. Rolul universităților în conștientizarea patrimoniului este mai mult decât recomandat. În acest sens, s-a menționat rolul unui eveniment precum Universitatea de Vară din Transilvania, un demers interdisciplinar susținut de Universitatea Babeș-Bolyai și Ordinul Arhitecților din România, filiala Transilvania, dedicat tuturor specialiștilor și studenților în vederea conștientizării valorilor urbanistice clujene şi transilvănene, dar și alte activități desfășurate împreună cu studenții unde aceștia pot deveni ei înșiși contribuitori la protecția monumentelor istorice.

Related Articles