Lecţii „verzi” din pandemie

Lecţii „verzi” din pandemie

Pandemia de coronavirus (COVID-19) a adus pentru fiecare dintre noi momente de reflecţii, fie legate de evoluţia unor fenomene sau areale şi readaptarea la noile contexte create, fie privind modul în care fiecare din noi putem contribui individual sau prin eforturi colective la creşterea calităţii vieţii. În acest context, subiectul propus de Adrian Dohotaru, invitatul Întâlnirilor CGR din luna mai 2020, a adus în discuţie oportunitatea municipiului Cluj-Napoca de a accesa statutul de Capitală Europeană Verde pentru anul 2022 sau 2023.

Printre ideile vehiculate în cadrul prezentării, amintim:

  • necesitatea creării unor perdele forestiere în jurul municipiului Cluj-Napoca şi diminuarea efectului de extindere urbană;
  • renunțarea la inelul sudic pentru a nu încuraja extinderea infrastructurii rutiere în zona Pădurii Făget;
  • încurajarea participării societăţii civile în proiectele de bugetare participativă, şi nu numai;
  • densificarea pistelor de biciclete la nivelul oraşului şi crearea unor coridoare pietonale de-a lungul Someşului, în campusurile universitare sau pe anumite străzi clujene;
  • stabilirea unei arii naturale protejate în Parcul Est pe modelul Parcului Natural Văcăreşti din Bucureşti;
  • necesitatea creării unor politici publice pentru conservarea vegetaţiei forestiere, dar şi pentru remedierea altor disfuncţii regăsite la nivelul municipiului Cluj-Napoca şi a zonei sale metropolitane.

 

Urmăreşte înregistrarea video:

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles