Gabriela Alexandra BOLCHIŞ

Gabriela Alexandra BOLCHIŞ Masterand   Domenii de interes profesional: GIS; Analiză spaţială; Cartografie; Teledetecţie e-mail: gabriela.bolchis@stud.ubbcluj.ro Curriculum Vitae (pdf) Publicaţii (selecţie): Capitole/studii în volume colective Bolchiş, Alexandra, Popa, Cătălin-Valentin, Someşfălean, Tania, Contraş, Corina-Adriana (2023), Forme de perpetuare a reperelor identitare…