×

Dr. Pompei COCEAN

Professor

Honorary Director, founder of the Centre for Regional Geography

 

Web of Science ResearcherID: J-3492-2012

0000-0001-6391-1416

 

Areas of professional interest:
Regional Geography; Territorial Planning; Geography of Tourism; Karstology


Specialist attested by the Romanian Register of Urban Planners, authorized to sign and seal urban and spatial planning documents (symbols  F1 F3 F5 G2)


e-mail: pompei.cocean@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

Publications (selected titles):


Books

 • Cocean Pompei, Pop Ana-Maria [coord.] (2020), Evaluarea potenţialului turistic al Regiunii de Nord-Vest. Strategie de valorificare, Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 150 p., ISBN 978-606-797-600-7
 • Petrea D., Cocean P. (2019), Institutul de Geografie al Universităţii „Ferdinand I”, 1919-1947, Editura Presa Universitară Clujeană, 130 pg., Cluj-Napoca.
 • Cocean P., Pop Ana-Maria, Hognogi G-G., Papp Lelia, Potra Alexandra-Camelia, David Nicoleta (2018), Depopularea spaţiilor rurale montane. Munţii Poiana Ruscă, Editura Risoprint, 44 pg., Cluj-Napoca.
 • Cocean P., David Nicoleta (2014), Peisaje culturale, Editura Risoprint, 214 pg., Cluj-Napoca.
 • Cocean P., Filimon Luminiţa (Editori) (2013), „Ţările” din România ca teritorii de proiect, Presa Universitară Clujeană, 239 pg., Cluj-Napoca.
 • Cocean P. (2012) (Editor) – Roşia Montană in Universal History, Cluj University Press, 198 pg., Cluj- Napoca.
 • Cocean P., Göncz Annamária (Coordonatori) (2012), Development Strategy of the Someş Catchment Area, Risoprint, 277 pg., Cluj-Napoca.
 • Cocean, P. (2011), „Ţările”. Regiuni geografice şi spaţii mentale, Editura Presa Universitară Clujeană, 250 pg., Cluj-Napoca.
 • Cocean, P., Boţan, C. N., Ilovan, Oana-Ramona,  (2011), Judeţul Bistriţa-Năsăud, Editura Academiei, 263 pg., Bucureşti.
 • Cocean, P. (2011) (Coordonator), Strategii de dezvoltare urbană, Editura Presa Universitară Clujeană, 226 pg., 7 planşe A3, Cluj-Napoca.
 • Cocean, P. (2010), Patrimoniul turistic al României, Editura Presa Universitară Clujeană, 252 pg. 114 fig. Cluj-Napoca.
 • Cocean, P. (2010), Geografie Regională, Ediţia a III-a, restructurată şi adăugită, Editura Presa Universitară Clujeană, 224 pg., 38 fig., Cluj-Napoca.
 • Cocean, P. (2010), (Coordonator), Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal, Editura Presa Universitară Clujeană, 250 pg., 6 planşe A3, Cluj-Napoca.
 • Cocean, P., Zotic, V., Puiu, V., Moldovan, C. (2010), Amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa, Editura Presa Universitară Clujeană, 153 pg., 5 planşe A3, Cluj-Napoca.
 • Cocean, P., Dezsi Şt. (2009), Geografia turismului, Editura Presa Universitară Clujeană, 282 pg.
 • Cocean, P. (2009), (Coordonator), Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială, Editura Presa Universitară Clujeană, 282 pg., 5 planşe A3.
 • Cocean, P. (Coordonator), (2008), Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Sărmăşag, Primăria Sărmăşag.
 • Cocean, P., Filip, S. (2008), Geografia Regională a României, Editura Presa Universitară Clujeană, 238 pg, Cluj-Napoca.
 • Cocean, P., Adriana Vartanoff (2007), Synthetical approach of the Romanian Tisa Basin, Romanian Review of Regional Studies, III, 1, 95 pg., 26 pl. A3, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (Coordonatori).
 • Cocean, P. (2007), Amenajarea teritoriilor periurbane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 272 pg., 53 fig., 10 pl. A3, (Coordonator)
 • Cocean, P., Alexe Rădiţa (2007), Regionarea geografică a Europei, Editura Transversal, 118 pg, 11 fig., Târgovişte.
 • Cocean, P (2006), Turismul cultural, Editura Presa Universitară Clujeană, 131 pg., 37 fig. Cluj-Napoca.
 • Cocean, P., (2005), Geografia Europei, Editura Presa Universitară Clujeană, 157 pg., 11 fig.
 • Cocean, P. (2004), Planul de Amenajare a Teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR).  Coordonate majore, Editura. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 273 pg., 63 fig. (Coordonator)
 • Cocean, P., Alexe Rădiţa (2004), America, Editura Transversal, 205 pg., 33 fig., Târgovişte.
 • Cocean, P. (2004), Strategia de dezvoltare economico-socială a microregiunii Tăşnad, Tăşnad, 74 pg., 29 fig. (Coordonator)
 • Cocean,  P., Vlăsceanu, A., Negoescu, B. (2003), Geografia generală a turismului, Editura  Meteor Press, 352 pg., Bucureşti.
 • Cocean, P. (2002), Geografie Regională, Editura Presa Universitară Clujeană, 157 pg., 25 fig., Cluj- Napoca.
 • Cocean, P., Dezsi, St. (2001), Prospectare şi geoinformare turistică, Presa Universitară Clujeană, 232 pg., 18 fig., Cluj-Napoca.
 • Cocean, P. (2000), Munţii Apuseni. Procese şi forme carstice, Editura Academiei, 256 pg, 65 fig., Bucureşti.
 • Cocean, P. (1998), Între Carpaţi şi Pirinei, Editura Viitorul Românesc, 216 pg., 16 foto.  Bucureşti.
 • Cocean, P. (1997), Geografia turismului românesc, Editura Focul Viu, 152 pg., 18 fig., Cluj-Napoca
 • Cocean, P. (1996), Geografia turismului, Editura Carro, 265 pg., 6 fig.,  Bucureşti. (Ediţia a II-a, 2004)
 • Cocean, P. (1995), Peşterile României. Potenţial turistic, Editura Dacia, 250 pg., 144 fig., l2 foto, Cluj-Napoca. (distinsă cu Premiul Academiei Române, „Simion Mehedinţi”, 1997).
 • Cocean, P. (1993), România. Ipostaze geografice, Editura Carpatica, 94 pg., 8 fig., ll foto, Cluj-Napoca.
 • Cocean, P.  (1988), Chei şi defilee din Munţii Apuseni, Editura Academiei, 66 pg., 37 fig., 38 foto, Bucureşti.
 • x  x  x  (1988), Tourist Monography of the Carpathians. The Romanian Carpathians (colectiv de autori-coord. V. Surd), Krakow, Poland.
 • Cocean, P. (1984), Potenţialul economic al carstului din Munţii Apuseni, Editura Academiei, 56 pg., 38 fig., Bucureşti.
 • Cocean, P. (1979), Întâlniri cu peştera, Editura Dacia,  64 pg., 5 fig., 47 foto, Cluj-Napoca.

Publications in Web of Science


Articles/Studies in national journals/volumes

 • Cocean Pompei, Pop Ana-Maria, Hognogi Gheorghe-Gavrilă, Papp Lelia (2020), Politiques de gouvernance (micro)regionale. Etude de cas: les « pays » et les« districts » roumains, Les Cahiers du CEDIMES, vol. 15, nr. 1, pp. 256-267, ISSN 2110-6045.
 • Hognogi Gheorghe-Gavrilă, Pop Ana-Maria, Cocean Pompei, Potra Alexandra-Camelia, David Nicoleta, Papp Lelia (2018), Particular Aspects of Fruit Farming in the Southeast of Poiana Ruscă Mountains, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, vol. 75, nr. 1, pp. 23-30, ISSN 1843-5262, eISSN 1843-536X, DOI:10.15835/buasvmcn-hort: 004917.
 • Cocean P. (2014), Microregion – A Regional Taxon Interposed between Commune and County, Romanian Review of Regional Studies, X, 1, pp. 3-6, Cluj-Napoca.
 • Cocean P. (2014), Regionalizarea României între deziderate şi posibilităţi, în Regionalizare şi politici regionale, pp. 67-74,  Editura Lumen, Târgu Jiu.
 • Cocean Pompei, Pop Ana-Maria, Papp Lelia (2014), A Tisza-vízgyűjtő integrált fejlesztési stratégiája, Agrártudományi közlemények = Acta Agraria Debreceniensis, nr. 60, pp. 31-36, ISSN 1587-1282, DOI: 10.34101/actaagrar/60/2019.
 • Cocean P., David Nicoleta (2012), Territorial Cohesion – Major Desideratum of Spatial Planning, Revue Roumaine de Geographie/Romanian Journal of Geography, 56 (2), 97-104, Bucureşti.
 • Cocean P. (2012), The Future of Lands in Romania, Revue Roumaine de Geographie/Romanian Journal of Geography, 56 (1), 11-19, Bucureşti.
 • Cocean P. (2012), La region – entite et fonctions, Terra,  XLIII (LXIII), 1-2, pg. 19-26, Bucureşti.
 • Cocean P., Pop, Ana-Maria, Papp, Lelia (2012), Cooperarea transfrontalieră pentru gestionarea optimă a resurselor din bazinul hidrografic Someş, Urbanismul, 11-12, pp. 146-150.
 • Cocean P. (2011), Dezvoltarea regională – obiectiv strategic sau provocare multicauzală?, Geographia Napocensis, V, 1, Academia Română-Filiala Cluj, Cluj-Napoca.
 • Cocean P., Cocean R. (2010), Funcţii şi disfuncţii în sistemul teritorial al Regiunii de Nord-Vest, Terra, XXXIX, Bucureşti.
 • Cocean P. (2008), Stages in the Formation of the Romania Mental Space, RRRS, IV, 2, pp. 31-43, Cluj-Napoca.
 • Cocean, P. Drăgan Daniela (2007), Model de aplicare a bilanţului teritorial la studiul microregiunilor, Geographia Napocensis, I, 1-2, Academia Română-Filiala Cluj, Cluj-Napoca.
 • Cocean P., Boţan N.C. (2007), Regiunea anizotropă a Someşului Mare, Studia UBB,  2, Cluj-Napoca.
 • Cocean P. (2006), The Structural Components of a Territorial Survey, Romanian Review of Regional Studies (RRRS), II, 1, pp. 45-50, Cluj-Napoca. 
 • Cocean P., Răduţă Marinela (2005), Bilanţul teritorial – categorie de bază în planificarea şi amenajarea teritorială, Terra, XXXV (LV), pp. 5-8, Bucureşti.
 • Cocean R., Cocean P. (2003), Regiunea de Nord-Vest a României. Entitate sistemică de program, Studia UBB, 2, 6 Cluj-Napoca.
 • Cocean P. (2001), Tipologia regiunilor geografice, Terra, 1-2, Bucureşti.
 • Cocean P. (l997), The Lands – Typical Geographical Regions of Romania RRG, 41, Bucharest.
 • Cocean P. (l992), Modele de amenajare turistică a unor regiuni muntoase din România, Studia UBB Geographia, 1-2, 5 pg., 4 fig., Cluj-Napoca.

Articles in international journals

 • Cocean P., Pop Ana-Maria, Papp Lelia (2014), A Tisza-vizgyujto integralt fejlesztesi strategiaja, Acta Agraria Debreceniensis, 60, pp. 31-37, Debrecen, Hungary.
 • Cocean P., (2013), Regional Gravity Axes as Vectors of Territorial Development, Territorial Cohesion in Europe, pp. 188-195, Pecs, Hungary.
 • Cocean P., David Nicoleta (2013), Les Ţări, territoires specifiques et fortement integres, futurs leviers du developpement territorial en Roumanie, Harmattan, Paris, France.
 • Schreiber W., Cocean P., Ciangă N., Benedek J. (2008), Protection and Valorization of Cultural Landscapes in Transilvania, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 12, Poland Academy of Science, Crakow, Poland, pp. 155-162.
 • Cocean P., Racoviţă Gh. (2007), Les geographes francais et la Geographie de Cluj, Bulletin de la Societe Francaise de Geographie, 1525, Paris.
 • Cocean P., Lăcău Adnana (2002), The Political-administrative regionalization between necesity and hazard, The 27th ARA Congress, Polytehnic Internţ. Press, Montreal, Canada.
 • Cocean P. (2001), La tipologia degli spazi mentali in Romania, Rivista geografica italiana, 108, 4, pg. 647-654, Firenze, Italia.
 • Cocean P., Ciangă N. (2000), The “Countries” of Romania as Mental Space, 29th IGC, Seoul, Korea  (proceeding); RRG -1999-2000 – in extenso).
 • Onac B., Cocean P. (1994), Une vue globale sur le karst roumain, Kras I speleologia, XVII, Katowice, Poland.

Coordinated research projects

 • Inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest, 2019, Beneficiar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Şef de proiect.
 • Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) SĂLAJ, nr. 4-S1/5.11.2018, Beneficiar: Universitatea de Arhitectură şi Urbansim ,,Ion Mincu” Bucureşti, Şef de proiect.
 • Disparităţi demografice în spaţii rurale. Proiect DISRUR/14-AUF, Programul PN III/ Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral/ Modulul AUF-RO, 2016-2017. Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului (Timişoara, România); Academia de Studii Economice a Moldovei, Laboratorul de Demografie (Chişinău, Republica Moldova); Université d’Angers, Laboratoire ESO Angers – UMR CNRS (Angers, Franţa). Şef de proiect.
 • Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Sud-Vest Satu Mare, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală, nr. 372/28.08. 2014, Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare, Şef de proiect.
 • Tisa Catchment Area Development, proiect SEE AF/A/638/42/X-TICAD, South East Europe Programme, Proiect european, cu Ungaria, Slovacia, Ucraina şi Serbia, 2009-2012, Şef de proiect (coordonator din partea UBB).
 • Servicii de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv Analiza strategică de mediu pentru PUG Apahida, judeţul Cluj, Nr. 12381/25.07.2011 Beneficiar: Primăria Apahida, Şef de proiect.
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal  inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov), Beneficiar MDRL, nr. 392/11.05.2009, Şef de proiect.
 • Reactualizare Plan de amenajare teritorială judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş, Proiect nr. 6671/14.11.2008,  Şef de proiect.
 • Analiza strategică de mediu pentru Planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu, Nr. 380/ 6.11.2008, Beneficiar MDRL, Şef de proiect
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului. Judeţul Sibiu-reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale, nr. 379/6.11.2008,  Beneficiar MDRL, Şef de proiect.
 • Strategie de dezvoltare economico-socială a Comunei Sărmăşag, nr. 4270/2.10. 2008, Beneficiar: Primăria Sărmăşag, Şef de Proiect.
 • Plan de amenajare teritorială zonală-Mărginimea Sibiului, (Amenajarea turistică a masivelor Cibin şi Lotrului), nr. 9495/10.09, 2008, Beneficiar Asociaţia „Reuniunea Mărginenilor” Sălişte, Şef de proiect
 • Strategie de dezvoltare a municipiului Craiova – Etapa a II-a, servicii suplimentare, nr. 328568/12.11.2007, Beneficiar: Primăria municipiului Craiova, Şef de Proiect.
 • Studiu privind delimitarea zonei periurbane a municipiului Bistriţa, 51/S/63129/11.09.2007, Beneficiar, Primăria Bistriţa, Şef de Proiect.
 • Reactualizare plan urbanistic de zonă protejată Cheile Turzii şi Cheile Turenilor, 2007, Beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj,  Şef de Proiect.
 • Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale  în bazinul românesc al râului Tisa, Proiect cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT- MDLPL), 271/2006, 2006-2007, Şef de proiect.
 • Strategie de dezvoltare locală pentru municipiul Craiova, Proiect cu Primăria municipiului Craiova, 61.030/11.08.2006,  2006-2007, Şef de proiect.
 • Planul de dezvoltare al Judeţului Cluj. Studiu sectorial – Turismul,  Proiect cu Consiliul Jud. Cluj, 12899/2005,  Şef de proiect.
 • Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal – PATZ – Periurbanul Municipiului Bistriţa, Proiect cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, (MTCT), 178/2005, Şef de proiect. 
 • Relaţiile transfrontaliere ale Judeţului Satu Mare ca premisă a integrării euro-regionale, Proiect cu Consiliul Jud. Satu Mare, 2004, Şef de proiect.
 • Politici şi strategii ce decurg din Planul de amenajare a Regiunii de Nord-Vest. Strategii de dezvoltare. Contract cu Consiliul Jud. Cluj, 2004, Şef de proiect.
 • Munţii Tibleş. Studiu de Geografie Regională, GRANT CNCSIS, 371, 2004-2005, Director de Grant.
 • Prospectarea şi amenajarea turistică a Munţilor Ţibleş, GRANT CNCSIS, 2003, Director de Grant.
 • Strategia de dezvoltare economico-socială  a microregiunii Tăşnad, 2003, parteneriat cu Primăria Tăşnad în cadrul Programului PHARE 2000 Resurse locale-motorul dezvoltării (Coordonator subcontract).
 • Interrelaţii socio-economice în Regiunea transfrontalieră româno-ucraineană a Maramureşului,   GRANT CNCSIS,  1242, 2002, Director de Grant
 • PATRPlanul de Amenajare a Teritoriului Regiunii de Nord-Vest, 12319/15.12. 2000, Beneficiar: Consiliile judeţene CJ, BH, BN, MM,  SJ, SM. Şef de proiect.
 • Dezvoltarea turistică în regiunea transfrontalieră româno-ucraineană a Maramureşului, Grant CNCSIS 1077, 2001, Director de Grant.
 • Studiul riscului antropic în bazinul hidrografic al Arieşului (aferent Judeţului Cluj), 2000-2001, Şef de proiect.
 • PATIJ – Zona de contact interjudeţeană Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş. Mureş, Sălaj, Satu Mare, 1997-1999,  Beneficiar: Consiliile judeţene CJ, BH, BN, MM, MS, SJ, SM. Şef de proiect.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube