×

Gheorghe-Gavrilă HOGNOGI

Lecturer

 

Web of Science ResearcherID: U-8928-2017

0000-0001-6206-5895

 

Areas of professional interest:
GIS; Regional Geography; Territorial Planning


e-mail: gheorghe.hognogi@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

Publications (selected titles):


Books

Chapters in volumes published by accredited national/international publishing houses

 • Cocean Pompei, Pop Ana-Maria [coord.] (2020), Evaluarea potenţialului turistic al Regiunii de Nord-Vest. Strategie de valorificare, Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 150 p., ISBN 978-606-797-600-7
 • Bătinaș R., Halley D. [coord.] (2017), Servicii ale ecosistemelor din siturile Natura 2000 Pricop-Huta Certeze și Tisa Superioară, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-53-1973-1, p. 253.
 • Cocean P. [coord.]  (2014), Strategia de dezvoltare a comunei Aiton, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-53-1192-6, p. 129.
 • Cocean P., Filimon Luminița [coord.] (2014), ,,Țările’’ din România ca teritoriu de proiect, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-615-8, pp. 123-132.
 • Anđelković Ana, Gajski G., Hognogi G.G., Reianu Diana-Gabriela, Zupan Sara (2014), “Working Group “Yellow”. Environmental pollution monitoring and adverse effects of chemicals used in food production (FoCUS – Food Chemicals Used Safely)t”, in: Stefano Brumat, Claudia Macchia (eds.) “DIAnet International School Proceedings, 2014. The role of natural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 22nd-31st March 2014”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, pp. 90-107.

Publications in Web of Science


Articles published in journals indexed in international databases

 • Hognogi G.G., Ana-Maria Pop, Pompei Cocean, Alexandra-Camelia Potra, Nicoleta David, Lelia Papp (2018), Particular Aspects of Fruit Farming in the Southeast of Poiana Ruscă Mountains, Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 75 (1):23-30, DOI: 10.15835/buasvmcn-hort: 004917.
 • Pop Ana-Maria, Papp Lelia, Hognogi G.G., Potra Alexandra-Camelia (2017), Post-Communist Demographic Changes in Romanian Mountain Communities. Case Study: the Poiana Ruscă Mountains, Revue Roumaine de Geographie, 61 (1):60-68.
 • Corpade C., Bădărău Al. S., Corpade Ana-Maria, Hognogi G.G., Pop Simona, Banc Ștefana (2016), Changes in Landscape Metrics Induced by Deforestation in ROSCI0358 Pricop-Huta Certeze Nature 2000 site, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Geographia, 61(2):53-62.
 • Hognogi G.G., Pop Ana-Maria (2016), Built heritage in the Land of Haţeg – result of the historic evolution and contemporary urban planning tool, Romanian Review of Regional Studies, XII(1):99-110.
 • Văidean Roxana, Hognogi G.G. (2015), Debris Flow Activity Reconstruction Using Dendrogeomorphological Methods. Study Case (Piule Iorgovanu Mountains), Studia Universitatis Babeș-Bolyai Geographia, 60(2):5-15.
 • Văidean Roxana, Hognogi G.G. (2015), Damages Assessment Associated to the Flood Event which Occurred on 11-14 July 1999 in the Râul Mare Basin, Air and Water Components of the Environment, Cluj University Press, Cluj-Napoca, ISSN 2067-743X, 492-499.
 • Hognogi G.G., Șimon V. A., Văidean Roxana (2015), Relevant Geological Features in Terms of Regional Geography Analysis and Their Graphical Representation. Case Study: the Land of Haţeg, Romanian Review of Regional Studies, XI(1):113-120.
 • Hognogi G.G. (2014), The General Hydrotehnical Planning Potential of Țibleș Mountains, Geographia Napocensis, II:57-70.
 • Hognogi G.G., Văidean Roxana (2014), Relevant Hydrology Elements in Terms of Regional Geography Analysis. Case Study: the Land of Haţeg, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Geographia, LIX(2):87-98.
 • Șerban Gh., Hognogi G.G., Stoica Fl. (2013), The 05.06.2012 Slope Flood Runoff in the Lower Basin of Ilișua River – Causes, Effects and Future Measures, Air and Water Components of the Environment, Cluj University Press, Cluj-Napoca, ISSN 2067-743X, pp. 472-480.
 • Văidean Roxana, Hognogi G.G. (2013), Identification of Landslides Susceptibility in the Dobric Catchment Area Using the Frequency Rate Model, Geographia Napocensis, II:27-32.
 • Hognogi G.G., Kinga Ivan., Nicula G. (2012), The Water Supply of the Localities in the Ilișua Drainage Basin, Air and Water Composants of the Environment, Cluj University Press, Cluj-Napoca, ISSN 2067-743X, pp. 472-480.
 • Hognogi G.G., Nicula G., Șimon A. (2012), Alunecările de teren de tip glimee din bazinul inferior al Râului Ilișua, Geographia Napocensis, I:31-42.
 • Șerban G., Hognogi G.G., Man O. (2012), New Elements Concerning the Morphology and the Morphometry of the Sliding Lake of Căian (Bistrița-Năsăud County), Water Resources and Wetlands, Conference Proceedings, 14-16 September 2012, Tulcea, Romania, ISBN: 978-606-605-038-8, pp. 87-93.
 • Hognogi G.G., Nicula G., Benedek Timea (2012), Developments and Perspectives in Using the Hydrografic Potențial of the Țibleș Mountains, Water Resources and Wetlands, Conference Proceedings, 14-16 September 2012, Tulcea – Romania, ISBN: 978-606-605-038-8, pp. 607-611.
 • Hognogi G.G., Nicula G., Cocean Gabriela (2011), Flash floods in the Ilișua Basin, Air and Water Componentsts of the Environment, Cluj University Press, Cluj-Napoca, ISSN 2067-743X, pp. 465-473.
 • Șerban Gh., Selagea H., Emoke Mathe, Hognogi G.G. (2010), Efecte produse de viitură din 20.06.2006 în bazinul râului Ilișua, Air and Water Components of the Environment, Cluj University Press, Cluj-Napoca, ISSN 2067-743X, pp. 156-165.
 • Cocean P., Hognogi G.G., Nicula G. (2010), Alunecările de teren de tip glimee din bazinul superior al Văii Ilișua, Geographia Napocensis, II:5-19.

Articles in international journals

International projects

 • Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultura inclusivă și antrenarea spiritului civic (CREATONVIL), Responsabil proiect UBB: CS III dr. Ana-Maria Pop, proiect finanţat prin PN3/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral, Modulul AUF-RO, autoritate contractantă: Institutul de Fizică Atomică – IFA, contractor: Universitatea Babeş-Bolyai, buget: 25.853 lei, 1 martie 2019 – 30 decembrie 2020, calitate: membru proiect
 • 14-AUF/DISRUR – Disparităţi demografice în spaţii rurale director de proiect: prof. univ. dr. Pompei Cocean, proiect finanţat prin PN3/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral, Modulul AUF-RO, autoritate contractantă: Institutul de Fizică Atomică – IFA, contractor: Universitatea Babeş-Bolyai, buget: 67.388 lei, 16 august 2016 – 16 octombrie 2017, calitate: membru proiect
 • RO02-0013 – Studiu integrat privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000: Pricop-Huta Certeze și Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităților locale, manager de proiect: şef lucrări dr. Răzvan-Horaţiu Bătinaş, proiect finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, Program RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 1, buget: 495.952,86 EUR, 14 septembrie 2015 – 30 aprilie 2017, calitate: tehnician hidrolog

National projects and grants

 • Servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea și prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest, proiect nr. 18/27.05.2019, buget: 135.000 lei, director proiect: prof. univ. dr. Pompei Cocean, elaborator: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, calitate: membru
 • 01.03-30.04.2020  – Hărți atractive. Hărți utile. Scurtături în realizarea unor materiale cartografice cu ajutorul ArcGIS, proiect 33PFE2018 februarie-mai 2020, sursa de finanțare: Universitatea Babeș-Bolyai, Grant Advanced Fellowship – intern, finanţat prin Institutul STAR-UBB, calitate: director grant
 • 01.04.2020-31.03.2021 – Crearea unei baze de date spațiale pentru o administrație smart, proiect GTC nr. 31373/1.04.2020, sursa de finanțare: Universitatea Babeș-Bolyai, Grant tineri cercetători, calitate: director grant
 • 01.10.2019-23.05.2022 – proiect POCU/380/6/13/123886 „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală”, sursa de finanţare: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, calitate: cercetător postdoctorat antreprenor 
 • Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Sălaj, proiect nr. 15776 / 05.11.2018, Beneficiar: Consiliul Judeţean Sălaj; Elaboratori: Lider de asociere: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting; Asociat 1: S.C. Urban Team S.R.L.; Asociat 2: S.C. Quattro Design S.R.L.; Asociat 3: S.C. F&R Worldwide S.R.L.; Subcontractant: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, buget: 149.940 lei, 2018-2020, calitate: membru proiect
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube