TICAD

2009-2012 – TISA CATCHMENT AREA DEVELOPMENT Codul proiectului: SEE/A/638/4.2/X – TICAD Proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei Perioada de implementare: 01.05.2009-28.02.2012 Parteneri: Partener coordonator: VÁTI Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană (Ungaria);…

Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş

Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş An: 2009 Beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean Planul de amenajare s-a înscris de la bun început printr-o analiză minuţioasă a situaţiei existente, o determinantă…

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul Sibiu – reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale şi analiza strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul Sibiu

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul Sibiu – reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale şi analiza strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul Sibiu An: 2009 Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi…

Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială

Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială Coordonator: Pompei Cocean Colectiv de elaborare: Pop Ana-Maria, Crişan Ovidiu, Ciangă Nicolae, Sorocovschi Victor, Irimuş Ioan Aurel, Oncu Marcel, Spânu Radu, Ipatiov Filip, Vescan Iuliu, Rusu Raularian, Boţan Cristian Nicolae, Ilovan Oana-Ramona, Filip Sorin,…

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal – PATZ – Mărginimea Sibiului

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal – PATZ – Mărginimea Sibiului An: 2009 Beneficiar: Asociaţia Reuniunea Mărginenilor Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean Cadru optim de manifestare a coeziunii teritoriale, prin prezenţa unui spaţiu mental bine creionat, Mărginimea Sibiuluireprezintă o regiune…

A 3-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management”

A 3-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management”, 25-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul de Studiere a Populaţiei al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Aflată sub semnul interdisciplinarităţii,…

Conferinţa internaţională „Transformări Demografice în Europa Centrală în Procesul Industrializării: Exemplul Monarhiei Habsburgice (1750-1918)”

Conferinţa internaţională „Transformări Demografice în Europa Centrală în Procesul Industrializării: Exemplul Monarhiei Habsburgice (1750-1918)”, 16-20 octombrie 2008, Cluj-Napoca Organizatori: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca, Centrul de Studiere a…

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Sărmăşag (Judeţul Sălaj)

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Sărmăşag (Judeţul Sălaj) An: 2008 Beneficiar: Primăria comunei Sărmăşag Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean Comuna Sǎrmǎşag se înscrie în categoria de unităţi teritoriale microscalare, având de partea sa anumite elemente specifice care o detaşează…

Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului Tisa

Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului Tisa An: 2007 Beneficiar: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean Specialiştii în planificarea şi amenajarea teritoriului, geografi şi urbanişti deopotrivă, au avut…

Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: Zona periurbană Bistriţa

Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: Zona periurbană Bistriţa Coordonator: Pompei Cocean Colectiv de elaborare: Surd Vasile, Zotic Vasile, Sorocovschi Victor, Ciangă Nicolae, Păcurar Alexandru, Bodocan Voicu, Nicoară Liviu, Dezsi Ştefan, Oncu Marcel, Ipatiov Filip, Puiu Viorel, Vescan Iuliu, Man…