PROIECTE INTERNE
2014 – Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Sud-Vest Satu Mare, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală. Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare

2014 – Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Zona Sătmarului, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală. Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului

2013-2014 - Strategia de dezvoltare a comunei Aiton 2014-2050. Beneficiar: Primăria comunei Aiton

2009-2011 - Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov). Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

2009 - Plan de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu – reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale. Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

2009 - Analiza strategică de mediu pentru Planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu. Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

2009 - Reactualizare Plan de amenajare a teritoriului judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş. Beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş

2009 - Plan de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – Mărginimea Sibiului. Beneficiar: Asociaţia Reuniunea Mărginenilor

2008 - Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Sărmăşag (judeţul Sălaj)., Beneficiar: Primăria comunei Sărmăşag

2007 - Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului TISA., Beneficiar: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

2006 - Strategie de dezvoltare locală pentru municipiul Craiova. Beneficiar: Primăria Municipiului Craiova

2005 - Plan de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – Periurbanul municipiului Bistriţa. Beneficiar: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

2004 - Relaţiile transfrontaliere ale judeţului Satu Mare ca premisă a integrării euro-regionale. Beneficiar: Consiliul Județean Satu Mare

2003 - Strategia de dezvoltare economico-socială a Microregiunii Tăşnad. Beneficiar: Primăria Tăşnad

2000-2003 - Planul de amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR). Coordonate majore. Beneficiari: Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Judeţean Satu Mare, Consiliul Judeţean Sălaj, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

2000-2001 – Studiul riscului antropic în bazinul hidrografic al Arieşului (aferent judeţului Cluj). Beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj

1997-1999 – Planul de amenajare a teritoriului interjudeţean (PATIJ). Zona de contact interjudeţeană Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj. Beneficiari: Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Satu Mare, Consiliul Judeţean Sălaj

 

PROIECTE INTERNAŢIONALE

2016-2017 – Disparităţi demografice în spaţii rurale (DISRUR), proiect finanţat prin Programul PN III/ Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral/ Modulul AUF-RO
PARTENERI:

2009-2012 - Tisa Catchment Area Development (TICAD), proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
PARTENERI: