OBIECTIVE

DOMENII ŞI DIRECŢII DE CERCETARE

Centrul de Geografie Regională, înfiinţat în anul 2003, vizează abordări ştiinţifice de actualitate ale domeniului geografic precum dezvoltarea regională durabilă, coeziunea teritorială, planificarea şi amenajarea teritoriului.

OBIECTIVE

Principalele obiective ale centrului vizează:

1) Elaborarea strategiilor de dezvoltare a teritoriului la diverse scări şi niveluri de complexitate (local, microregional, zonal, transfrontalier, regional);

  • evaluarea potenţialului natural şi uman al diverselor unităţi şi subunităţi geografice;
  • elaborarea strategiilor de dezvoltare a teritoriului local, microregional, zonal, transfrontalier, regional, transnaţional;
  • elaborarea planurilor de amenajare a microregiunilor şi a teritoriilor zonale;
  • analiza disparităţilor teritoriale, socio-economice sau infrastructurale;
  • analiza arealelor, polilor şi axelor de gravitaţie spaţială;
  • analiza spaţiilor mentale geografice;
  • analiza peisajelor culturale.

2) formarea unor specialişti (cercetători, doctoranzi, masteranzi) în domeniul cercetării fenomenului regional, în toate ipostazele sale, prin implicarea în activitatea concretă de cercetare.

DIRECŢII DE CERCETARE
Principalele direcţii de cercetare sunt:
1) elaborarea unor planuri de amenajare teritorială, de la nivel microscalar la un macro-sistem teritorial (PATZ, PATIO, PATIJ, PATJ, PATR), de la documentaţii de amenajare locală, zonală, interregională până la documentaţii transfrontaliere şi europene;
2) elaborarea strategiilor de dezvoltare, pentru varii niveluri teritoriale, implicând totodată grade de complexitate diferite;
3) analize regionale ale unităţilor teritoriale de tip ţară şi ţinut;
4) analiza peisajelor culturale.