DOMENII ŞI DIRECŢII DE CERCETARE

Centrul de Geografie Regională, înfiinţat în anul 2003, vizează abordări ştiinţifice de actualitate ale domeniului geografic precum dezvoltarea regională durabilă, coeziunea teritorială, planificarea şi amenajarea teritoriului.

OBIECTIVE

Principalele obiective ale centrului vizează:

1) Elaborarea strategiilor de dezvoltare a teritoriului la diverse scări şi niveluri de complexitate (local, microregional, zonal, transfrontalier, regional);

2) formarea unor specialişti (cercetători, doctoranzi, masteranzi) în domeniul cercetării fenomenului regional, în toate ipostazele sale, prin implicarea în activitatea concretă de cercetare.

DIRECŢII DE CERCETARE
Principalele direcţii de cercetare sunt:
1) elaborarea unor planuri de amenajare teritorială, de la nivel microscalar la un macro-sistem teritorial (PATZ, PATIO, PATIJ, PATJ, PATR), de la documentaţii de amenajare locală, zonală, interregională până la documentaţii transfrontaliere şi europene;
2) elaborarea strategiilor de dezvoltare, pentru varii niveluri teritoriale, implicând totodată grade de complexitate diferite;
3) analize regionale ale unităţilor teritoriale de tip ţară şi ţinut;
4) analiza peisajelor culturale.