BIROUL DE CONDUCERE ŞI CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL CENTRULUI DE GEOGRAFIE REGIONALĂ

c

DIRECTOR EXECUTIV

Raularian RUSU
Conf. univ. dr.
e-mail: rrusu@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Organizarea spațiului geografic; Planificarea teritoriului; Geografie regională; Regiuni transfrontaliere; Geografie istorică; Amenajarea teritoriului; Geografia așezărilor; Planificare spațială integrată; Geografie urbană; Politici și strategii de dezvoltare regională și locală; Planning turistic; Infrastructuri teritoriale; Geografia Regională a României
Curriculum Vitae

c

DIRECTOR ONORIFIC, FONDATOR AL CENTRULUI DE GEOGRAFIE REGIONALĂ

Pompei COCEAN
Prof. univ. dr.
e-mail:pompei@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Amenajare şi planificare teritorială; Geografia turismului; Carstologie
Curriculum Vitae

c

SECRETAR ŞTIINŢIFIC

Titus MAN
Conf. univ. dr.
e-mail:tman@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: GIS; Cartografie Digitală; Teledetecţie
Curriculum Vitae

c

SECRETAR ADMINISTRATIV

Lelia PAPP
Şef lucr. dr.
e-mail:papplelia@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Planificare teritorială; Dezvoltare locală şi regională; Metodologia cercetării în geografia regională
Curriculum Vitae

c

RESPONSABIL EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE

Ana-Maria POP
Cercet. şt. III dr.
e-mail:ana-maria.pop@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Amenajarea teritoriului; Guvernanţă teritorială
Curriculum Vitae

MEMBRI ASOCIAŢI

c

MEMBRU

József BENEDEK
Prof. univ. dr.
e-mail:jozsef@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Planificare teritorială (geograf-urbanist); Dezvoltare regională
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Nicoleta DAVID
Şef lucr. dr.
e-mail:nicoleta.david@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Planificare şi dezvoltare teritorială; Regiuni marginalizate; Regiuni defavorizate; Peisaje culturale
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Sorin FILIP
Conf. univ. dr.
e-mail:sfilip@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Planificare teritorială
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Kinga Xénia HAVADI-NAGY
Şef lucr. dr.
e-mail:xenia.havadi@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Dezvoltare rurală; Geografie istorică; Geografie culturală
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Gheorghe HOGNOGI
Asistent univ. dr.
e-mail:gheorghe.hognogi@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Amenajarea teritoriului; GIS
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Gabriela ILIEŞ
Conf. univ. dr.
e-mail:gabriela.ilies@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografia turismului; Geografie aplicată; Prospectare turistică; Geografia Maramureşului; Cartografie turistică
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Marin ILIEŞ
Conf. univ. dr.
e-mail:marin.ilies@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografia turismului; Metodologia cercetării în turism şi geografie regională; Map-design şi cartografiere turistică; Amenajare turistică; Branding turistic; Operaţiuni de turism; Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Sandu-Ciprian MOLDOVAN
Şef lucr. dr.
e-mail:cmoldovan@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Amenajarea teritoriului; Planificare urbană; Planificare teritorială; Dezvoltare locală şi regională; GIS; Cartografie digitală; Teledetecţie
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Ibolya TÖRÖK (KURKÓ)
Şef lucr. dr.
e-mail:ibolya.kurko@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Disparităţi teritoriale; Analize cantitative; Tehnici de anchetă socială; Amenajarea teritoriului; Dezvoltarea periferiilor
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Iuliu VESCAN
Conf. univ. dr.
e-mail:vescan@geografie.ubbcluj.ro

Domenii de interes profesional: Geografia mediului înconjurător; Evaluare strategică de mediu; Metode şi tehnici de evaluare a calităţii mediului; Strategii de mediu locale şi regionale; Urbanism şi amenajarea teritoriului; Planificare şi dezvoltare regională
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Júlia NAGY
Doctorand
e-mail:julia.nagyy@gmail.com

Domenii de interes profesional: Politici urbane; Dezvoltare urbană durabilă; Guvernanţă metropolitană; Marketing urban
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Alexandra Camelia POTRA
Doctorand
e-mail:alexandra.potra@gmail.com

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Amenajarea teritoriului; GIS; Cartografie digitală; Topografie
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Dănuţ HUCIU
Doctorand
e-mail:huciudanut@yahoo.com

Domenii de interes profesional: Geografie regională; Planificare și dezvoltare regională
Curriculum Vitae

c

MEMBRU

Bela KOBULNICZKY
Masterand
e-mail: kobulniczky.bela11i@yahoo.com

Domenii de interes profesional:Planificare teritorială; GIS; Hazarde şi riscuri naturale
Curriculum Vitae

MEMBRII COLABORATORI

c

MEMBRU COLABORATOR

Smaranda SPÂNU
Arh. stagiar dr.
e-mail:smaranda.spanu@gmail.com

Domenii de interes profesional: Arhitectură şi Urbanism; Restaurare/Conservare patrimoniu construit; Evaluare şi valorificare a patrimoniului construit; Arhitectură şi urbanism sustenabil; Amenajarea teritoriului
Curriculum Vitae

c

WEBSITE MANAGER

Alexandru MARIAN

e-mail:marian_alex_2004@yahoo.com

Domenii de interes profesional: HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, Bootstrap