SESIUNEA „SOLUŢII INTEGRATE PENTRU DEZVOLTAREA URBANĂ ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII POLITICII DE COEZIUNE 2014 – 2020”
Târgovişte
15.11.2016

Organizatori: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în colaborare cu Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 

Sesiunea de informare, organizată la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, a reunit personalităţi ale vieţii academice din Cluj-Napoca şi Bucureşti, studenţi, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

Sesiunea de informare a avut ca scop:
1. Analizarea şi identificarea de soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă, în contextul implementării politicii de coeziune 2014-2020.
2. Sprijinirea oraşelor inteligente (obiectiv programatic al UE, inclus în Strategia Europa 2020) şi transformarea lor cu ajutorul soluţiilor inovatoare, pentru a crea un sistem mai eficient de gestionare, utilizare şi sustenabilitate a spaţiilor urbane.

Cuvinte cheie: soluţii integrate, dezvoltare urbană, oraşe inteligente, politica de coeziune, POR 2014-2020

Află mai multe
Sesiunea „Soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană în contextul implementării Politicii de coeziune 2014 – 2020”

A 7-A EDIŢIE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „DEZVOLTAREA REGIONALĂ ŞI DISPARITĂŢILE TERITORIALE”
Cluj-Napoca
15-16.10.2016

Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Colectivul de Geografie şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Principalul obiectiv al acestei manifestări ştiinţifice a constat în crearea unei platforme comune pentru oamenii de ştiinţă, cercetători, doctoranzi şi specialişti din varii domenii în vederea prezentării rezultatelor cercetării lor şi a discutării noilor tendinţe şi provocări legate de fenomenul dezvoltării regionale.

Conferinţa ICRD 2016 s-a axat pe următoarele teme:
1. Rezultate privind dezvoltarea regională (din trecut în prezent)
Prima temă a abordat cadrul teoretic şi aplicativ al dezvoltării regionale, transpus prin intermediul impactului dezvoltării regionale în teritoriu, a tipologiilor disparităţilor regionale prezente şi a gestionării optime a disfuncţiilor existente.
2. Provocări şi scenarii privind viitorul dezvoltării regionale
Cea de-a doua temă a fost destinată unei perspective particulare asupra viitorului dezvoltării regionale, ţinându-se cont de principalele provocări din domeniu şi de politicile implementate de factorii de decizie responsabili în vederea creării unei dezvoltări durabile sau a identificării unei identităţi regionale specifice.

Temele au fost aprofundate de cei peste 60 de participanţi din Algeria, Canada, Iran, Republica Moldova, România, Ungaria şi Slovenia.

Cuvinte cheie: disparităţi intra şi interregionale, coeziune teritorială, factori generatori ai disparităţilor regionale, dezvoltare socială şi economică, planificarea teritoriului, strategie de dezvoltare, politici de dezvoltare regională, dezvoltare regională durabilă, GIS, analiză spaţială, modele de bune practici, buna guvernare, economie creativă, guvernanţă regională, leadership

Află mai multe
Conferinţa internaţională Dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale

A 6-A CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI A 10-A ANIVERSARE A CENTRULUI DE GEOGRAFIE REGIONALĂ „DISPARITĂŢI REGIONALE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ: DE LA CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ LA RECOMANDĂRI DE POLITICI”
Cluj-Napoca
18-19.10.2014

Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul de Studii Economice şi Regionale, Academia Maghiară de Ştiinţe, Institutul de Studii Regionale, Pécs şi Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Colectivul de Geografie, Cluj-Napoca

Conferinţa a fost dedicată celebrării rezultatelor Centrului de Geografie Regională în cei 10 ani de activitate şi stabilirii, împreună cu participanţii prezenţi, a unei platforme comune privind fenomenul dezvoltării regionale în următorii ani prin anticiparea viitoarelor provocări.

Conferinţa s-a axat pe două teme majore: Rezultate privind dezvoltarea regională (din trecut în prezent), prin care se abordează cadrul teoretic şi aplicativ al dezvoltării regionale, transpus prin intermediul impactului dezvoltării regionale în teritoriu, a tipologiilor disparităţilor regionale prezente şi a gestionării optime a disfuncţiilor existente şi Provocări şi scenarii privind viitorul dezvoltării regionale, destinată unei perspective particulare asupra viitorului dezvoltării regionale, ţinându-se cont de principalele provocări din domeniu şi de politicile implementate de factorii de decizie responsabili în vederea creării unei dezvoltări durabile sau a identificării unei identităţi regionale specifice.

La invitaţia de a participa la conferinţă au răspuns peste 110 participanţi din Italia, România şi Ungaria.

Cuvinte cheie: disparităţi intra şi interregionale, planificarea teritoriului, strategie de dezvoltare, dezvoltare regională durabilă, modele de bune practici, buna guvernare, economie creativă, guvernanţă regională, leadership

Află mai multe
Conferinţa internaţională Dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ „REGIONALIZARE ŞI POLITICI REGIONALE”
Târgu-Jiu
25-27.10.2013

Organizatori: Institutul de Cercetare a Dezvoltării din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, în colaborare cu Academia Română, Bucureşti şi Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Conferinţa științifică națională „Regionalizare și politici regionale” a oferit posibilitatea unei dezbateri de o înaltă ţinută academică şi ştiinţifică despre un subiect efervescent – regionalizarea – ce a produs în ultima perioadă multe discuţii, analize şi provocări atât la nivelul decidenţilor politici, cât şi în cadrul mediului social, economic şi cultural. Pe lângă cele două secţiuni stabilite – Istorie, Comunități, Societăți, Regionalizare şi Economie Regională şi Dezvoltare Durabilă –, manifestarea a inclus şi lansarea cărţii România şi politici regionale, semnată de colectivul de autori Adrian Gorun, Ion Ghizdeanu, Horațiu Tiberiu Gorun şi Gabriela Radu.

Cuvinte cheie: dezvoltare regională, regionalizare, politici regionale

Află mai multe
UCB a organizat conferinţa „Regionalizare şi politici regionale” (Gorjeanul.ro)

A 5-A EDIŢIE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „DISPARITĂŢI REGIONALE: TIPOLOGIE, IMPACT, MANAGEMENT”
Cluj-Napoca
20-21.10.2012

Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Bucureşti

Conferinţa a fost dedicată împărtăşirii ideilor privind evoluţia unor fenomene regionale şi a stabilirii, împreună cu participanţii prezenţi, a unei platforme comune privind fenomenul dezvoltării regionale. Axată pe problematica disparităţilor regionale, conferinţa a inclus prezentarea a peste 70 lucrări, susţinute în cadrul a 3 secţiuni: Disparităţi naţionale şi internaţionale, Disparităţi intraregionale şi Disparităţi urbane şi intraurbane.

Cuvinte cheie: disparităţi intraregionale, disparităţi urbane, disparităţi naţionale, disparităţi internaţionale

Află mai multe
Conferinţa internaţională Dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale

A 10-A ANIVERSARE A ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE ŞTIINŢE REGIONALE ŞI A 8-A CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ „SCHIMBĂRI STRUCTURALE REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ”
Cluj-Napoca
24-25.06.2011

Organizatori: Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale, Bucureşti, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cluj-Napoca

Găzduită de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, în parteneriat cu Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Geografie, conferinţa a inclus peste 80 lucrări şi peste 150 participanţi din centre universitare, institute de cercetare, instituţii administrative din ţară şi străinătate.

Privită din perspectiva interdisciplinarităţii, tematica conferinţei a urmărit principalele direcţii de dezvoltare ale fenomenului regional european, precum: efectele economiei de tranziţie asupra coeziunii teritoriale, clustere regionale şi IMM-uri, paradigma noii creşteri economice, creşterea economică endogenă, interferenţe rurale şi regionale, guvernanţa în societatea bazată pe cunoaştere, dezechilibrele migraţiei şi pieţei locurilor de muncă.

Cuvinte cheie: dezvoltare regională, guvernanţă teritorială, clustere regionale

Află mai multe
Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale

A 4-A EDIŢIE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „DISPARITĂŢI REGIONALE: TIPOLOGIE, IMPACT, MANAGEMENT”
Cluj-Napoca
23-24.10.2010

Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Studii Regionale, Cluj-Napoca

Urmând tematica ediţiilor anterioare, conferinţa s-a axat pe discutarea celor mai recente preocupări şi cercetări legate de dezvoltarea regională, tipologia, impactul şi practicile de diminuare a disparităţilor regionale, alternativele de scoatere din criză a regiunilor sau arealelor aflate în declin.

Conferinţa ICRD 2010 a reunit 120 participanţi din Franţa, Italia, România, Slovenia şi Ungaria şi a inclus 85 de lucrări prezentate în cadrul a patru secţiuni.

Cuvinte cheie: disparităţi regionale, dezvoltare regională, coeziune

Află mai multe
Conferinţa internaţională Dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale

A 3-A EDIŢIE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „DISPARITĂŢI REGIONALE: TIPOLOGIE, IMPACT, MANAGEMENT”
Cluj-Napoca
25-26.10.2008

Organizatori:Aflată sub semnul interdisciplinarităţii, conferinţa a facilitat colaborarea naţională şi internaţională în domeniul cercetării privind impactul disparităţilor regionale, identificarea unor soluţii şi oferirea unor alternative viabile pentru o dezvoltare regională durabilă.

Urmând tematica ediţiilor anterioare, conferinţa s-a axat pe discutarea celor mai recente preocupări şi cercetări legate de dezvoltarea regională, tipologia, impactul şi practicile de diminuare a disparităţilor regionale, alternativele de scoatere din criză a regiunilor sau arealelor aflate în declin.

La conferinţa ICRD 2008 au participat mai mult de 70 de participanţi din România, UK şi Ungaria şi au fost prezentate mai mult de 50 de lucrări în cadrul a trei secţiuni. Conferinţa a fost marcată de acordarea titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Marina Todorovič de la Institutul de Geografie „Jovan Cvijić” al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Arte din Belgrad, Serbia.

Cuvinte cheie: disparităţi teritoriale, diferenţieri regionale, coeziune teritorială, microregiuni

Află mai multe
Conferinţa internaţională Dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „TRANSFORMĂRI DEMOGRAFICE ÎN EUROPA CENTRALĂ ÎN PROCESUL INDUSTRIALIZĂRII: EXEMPLUL MONARHIEI HABSBURGICE (1750-1918)”
Cluj-Napoca
16-20.10.2008

Organizatori:Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca, Centrul de Studiere a Populaţiei al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Academia Română, Cluj-Napoca, Universitatea „Karl Franzes”, Graz şi Biblioteca „Austria”

Organizatorii conferinţei încurajează participanţi din varii domenii de activitate, precum istorie, demografie, sociologie, geografie, ştiinţe politice, economie, să stabilească un cadru comun de schimb şi transfer de informaţii, idei şi experienţe privind studiul fenomenelor şi schimbărilor ce au afectat structura demografică a regiunii în perioada industrializării şi impactul industrializării asupra structurilor şi evoluţiei demografice.

Cuvinte cheie: industrializare, monarhie habsburgică, demografie

Află mai multe
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane

A 2-A EDIŢIE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „DISPARITĂŢI REGIONALE: TIPOLOGIE, IMPACT, MANAGEMENT”

Cluj-Napoca
20-22.10.2006

Organizatori:Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Ca urmare a reacţiilor pozitive din partea participanţilor la prima ediţie a conferinţei, a doua ediţie a acordat o atenţie specială disparităţilor regionale, o temă extrem de actuală şi de fertilă, cu o mare valoare practică. Disparităţile reprezintă antipodal coeziunii teritoriale. Atenuarea sau înlăturarea lor se constituie într-un deziderat al oricărei acţiuni de planificare şi amenajare a spaţiului, respectiv al strategiilor de dezvoltare economico-socială. Reliefarea formelor pe care acestea le îmbracă, tipologia lor, dar mai ales managementul acestora devin subiecte de real interes pe care conferinţa le va găzdui în analizele sale o dată la doi ani.

Ca urmare, ediţia a doua a ajuns să reunească 80 de participanţi din şase ţari: Franţa, Germania, Olanda, Republica Moldova, România şi Ungaria, iar cele 55 de lucrări susţinute au abordat aspecte diverse privind dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale.

Cuvinte cheie: disparităţi regionale, politica regională, coeziune teritorială

Află mai multe
Conferinţa internaţională Dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale

PRIMA EDIŢIE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „CONCEPTUL DE REGIUNE GEOGRAFICĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI 21”
Cluj-Napoca
22-24.10.2004

Organizatori:Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Conferinţa este dedicată împărtăşirii ideilor privind evoluţia conceptului de regiune geografică, percepută din unghiuri diferite, şi a criteriilor de delimitare aplicate acestora.

Prima ediţie a conferinţei a debutat cu 57 de participanţi din cinci ţari: Austria, Germania, România, Ucraina şi Ungaria şi a inclus 35 de lucrări axate pe teme precum regionarea geografică şi regionalizarea, tipologia regiunilor, convergenţa şi divergenţa regională, rezilienţa sistemelor regionale, dezvoltarea regională transfrontalieră, analiza ariilor profund dezavantajate din cadrul unor regiuni, dar şi aprofundarea unor concepte specifice domeniului regional.

Cuvinte cheie: regiune geografică, regionare, regionalizare

Află mai multe
Conferinţa internaţională Dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale