DOMESTIC PROJECTS
2014 – Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Sud-Vest Satu Mare, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală [Analysis and Diagnostic Study on the Agritourism Development Potential of Southwest Satu Mare Local Action Group for the Implementation of the Local Development Plan]. Beneficiary: Southwest Satu Mare Local Action Group Association

2014 – Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Zona Sătmarului, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală [Analysis and Diagnostic Study on the Agritourism Development Potential of Sătmar Area Local Action Group for the Implementation of the Local Development Plan]. Beneficiary: Microregional Development Association of the Communities in Sătmar Area

2013-2014 - Strategia de dezvoltare a comunei Aiton 2014-2050 [Development Strategy for the Commune of Aiton 2014-2050]. Beneficiary: Mayoralty of Aiton

2009-2011 - Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov) [Sinaia – Azuga – Buşteni – Predeal – Râşnov – Braşov - Poiana Braşov Inter-municipal Spatial Plan]. Beneficiary: Ministry of Regional Development and Housing

2009 - Plan de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu – reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale [Zonal Spatial Plan of the Hârtibaciu Valley, Sibiu County – Reconfiguration of the Urban-Rural Relationship in the Context of Territorial Cohesion]. Beneficiary: Ministry of Regional Development and Housing

2009 - Analiza strategică de mediu pentru Planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu [Strategic Environmental Analysis for the Zonal Spatial Plan of the Hârtibaciu Valley, Sibiu County]. Beneficiary: Ministry of Regional Development and Housing

2009 - Reactualizare Plan de amenajare a teritoriului judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş [Update to the County Spatial Plan – Maramureş County]. Beneficiary: Maramureş County Council

2009 - Plan de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – Mărginimea Sibiului [Zonal Spatial Plan – Mărginimea Sibiului]. Beneficiary: Reuniunea Mărginenilor Association

2008 - Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Sărmăşag (judeţul Sălaj) [Economic and Social Development Strategy for the Commune of Sărmăşag - Sălaj County]. Beneficiary: Mayoralty of Sărmăşag

2007 - Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului TISA [Analysis of the Present State of Territorial Development Trends in the Romanian Tisa Basin]. Beneficiary: Ministry of Regional Development, Public Works and Housing

2006 - Strategie de dezvoltare locală pentru municipiul Craiova [Local Development Strategy for the Municipality of Craiova]. Beneficiary: Mayoralty of Craiova

2005 - Plan de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – Periurbanul municipiului Bistriţa [Zonal Spatial Plan – The Peri-urban Area of Bistriţa]. Beneficiary: Ministry of Transport, Construction and Tourism

2004 - Relaţiile transfrontaliere ale judeţului Satu Mare ca premisă a integrării euro-regionale [The Cross-border Relations of Satu Mare County as Premise for Euroregional Integration]. Beneficiary: Satu Mare County Council

2003 - Strategia de dezvoltare economico-socială a Microregiunii Tăşnad [Economic and Social Development Strategy for Tăşnad Microregion]. Beneficiary: Mayoralty of Tăşnad

2000-2003 - Planul de amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR). Coordonate majore [North-West Region Spatial Plan. Major Coordinates]. Beneficiaries: Bihor County Council, Bistriţa-Năsăud County Council, Cluj County Council, Maramureş County Council, Satu Mare County Council, Sălaj County Council, North-West Regional Development Agency

2000-2001 – Studiul riscului antropic în bazinul hidrografic al Arieşului (aferent judeţului Cluj) [Study of Anthropogenic Risk in the Arieş River Catchment Area (Corresponding to Cluj County)]. Beneficiary: Cluj County Council

1997-1999 – Planul de amenajare a teritoriului interjudeţean (PATIJ). Zona de contact interjudeţeană Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj [The Inter-county Spatial Plan. Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mureş, Satu Mare, and Sălaj Inter-county Contact Area]. Beneficiaries: Bihor County Council, Bistriţa-Năsăud County Council, Cluj County Council, Maramureş County Council, Mureş County Council, Satu Mare County Council, Sălaj County Council

 

INTERNATIONAL PROJECTS

2016-2017 – Demographic Disparities in Rural Areas (DISRUR), project funded under PN III/ Sub-programme 3.1. Bilateral/multilateral/ Module AUF-RO
Partners:

2009-2012 - Tisa Catchment Area Development (TICAD), project funded under the South East Europe Transnational Cooperation Programme
Partners: