PLANIFICARE TERITORIALĂ: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ. STUDII DE CAZ DIN ŢARA MARAMUREŞULUI [Territorial Planning: from Theory to Practice. Case Studies from the Land of Maramureş]

PAŞI SIGURI ÎN ARCGIS DESKTOP. ARCMAP 10.X ŞI ARCGIS PRO 2.X [Reliable Steps in ArcGIS Desktop. ArcMap 10.x and ArcGIS Pro 2.x]

EUROPA. EXERCIŢII DE ANALIZĂ GEOGRAFICĂ INTEGRATĂ [Europe. Exercises of Integrated Geographical Analysis]

DEPOPULAREA SPAŢIILOR RURALE MONTANE. MUNŢII POIANA RUSCĂ. GHID DE RECOMANDĂRI [Depopulation in Mountain Rural Areas. The Poiana Ruscă Mountains. Recommendation Guidebook]

ŢINUTUL CICEULUI – ANALIZĂ REGIONALĂ [The District of Ciceu – Regional Analysis]

PLANIFICARE TERITORIALĂ: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ. STUDII DE CAZ DIN ŢINUTUL CICEULUI ŞI ŢARA NĂSĂUDULUI [Territorial Planning: from Theory to Practice. Case Studies from the District of Ciceu and the Land of Năsăud]

ŢARA HAŢEGULUI. STUDIU DE GEOGRAFIE REGIONALĂ [The Land of Haţeg. Study of Regional Geography]

PLANIFICARE TERITORIALĂ: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ. STUDII DE CAZ DIN ŢARA HAŢEGULUI [Territorial Planning: from Theory to Practice. Case Studies from the Land of Haţeg]

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI AITON [Development Strategy for the Aiton Commune]

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC SOMEŞ / DEVELOPMENT STRATEGY OF THE SOMEŞ CATCHMENT AREA / A SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA