Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, fondat în anul 2003 şi atestat CNCSIS în 2004, s-a născut din nevoia instituţionalizării unei direcţii noi de cercetare iniţiată la Facultatea de Geografie începând cu anul 1997, de către profesorul Pompei Cocean, când a fost adjudecat un proiect de excepţie, ca încărcătură teoretică, metodologică şi practică şi anume PATIJ-ul (Planul de Amenajare a Teritoriului Interjudeţean). Acestuia i-au urmat, într-o conexiune logică, alte importante proiecte şi granturi de cercetare care au condus la o veritabilă specializare în domeniul amenajării şi planificării spaţiale, a elaborării strategiilor de dezvoltare pentru toţi taxonii regionali cunoscuţi - regiune, judeţ (zonă), microregiune, comună.

 

Programul Centrului vizează, ca urmare, abordări regionale de vârf, privind evaluarea potenţialului natural şi uman al diverselor unităţi şi subunităţi geografice, planificarea şi amenajarea teritoriului, strategiile de dezvoltare economico-socială la nivel regional, zonal, microregional sau local; arealele, polii şi axele de gravitaţie spaţială; disparităţile economico-sociale sau infrastructurale, coeziunea teritorială etc. O preocupare de ultimă oră pentru un grup de cercetători ai centrului o reprezintă problematica spaţiilor mentale geografice, unde contribuţiile acestora au devenit deja semnificative.

 

Rezultatele cercetărilor sunt găzduite de revista de profil, Romanian Review of Regional Studies, cu apariţii regulate începând cu anul 2005, acreditată în categoria B+ de către CNCSIS.

 

între rezultatele ştiinţifice ale Centrului de Geografie Regională se numără cele 8 volume publicate referitoare la amenajarea teritoriului Regiunii de Nord-Vest (primul plan de acest fel pentru o regiune de dezvoltare din România), a unor ţinuturi (Mărginimea Sibiului, Hârtibaci) şi zone urbane şi periurbane (municipiile Craiova şi Bistriţa), a bazinului hidrografic Someş, a unor microregiuni (Tăşnad) sau comune (Aiton, Sărmăşag) etc.

 

De asemenea, la fiecare doi ani, începând cu anul 2004, centrul organizează, în luna octombrie, o conferinţă internaţională focalizată pe problematici regionale majore cum ar fi, disparităţile teritoriale privite prin prisma tipologiei, impactului şi managementului acestora; fenomenele geografice de impact, dezvoltarea şi planificarea regională etc.

 

Un proiect reprezentativ pentru potenţialul creator al Centrului a fost Dezvoltarea bazinului hidrografic Tisa (Tisa Catchment Area Development, SEE A/638/4.2/X - TICAD), proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei şi elaborat alături de instituţii de prestigiu din Ungaria, Slovacia, România, Ucraina şi Serbia, în intervalul 2009-2012. Un alt proiect de anvergură naţională de mare relevanţă a fost Planul de Amenajare a Teritoriului Inter-orăşenesc Sinaia-Azuga-Buşteni-Predeal-Râşnov-Braşov-Poiana Braşov, menit a prefigura realizarea infrastructurilor spaţiale reclamate de organizarea, în premieră în România, a unei olimpiade albe în anul 2022.

 

 

Prof. univ. dr. Pompei Cocean
Director onorific, fondator al Centrului de Geografie Regională

 

Statutul Centrului de Geografie Regională
Regulamentul de funcţionare
Organigrama CGR