2019-2020 - PATRIMONIU ŞI ÎNNOIRE URBANĂ: SPAŢIILE CREATIVE, CULTURA INCLUSIVĂ ŞI ANTRENAREA SPIRITULUI CIVIC

Codul proiectului: CREATONVIL/17-AUF
Proiect finanţat prin Programul PN III/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral/Modulul AUF-RO
Perioada de implementare: 1 martie 2019 – 30 decembrie 2020
Buget proiect UBB 25.853 RON
Autoritatea contractantă: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) în parteneriat cu Institutul de Fizică Atomică (IFA)

Parteneri:

  • Partener coordonator: Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului (CDR-START), Timişoara (România)
  • Universităţi partenere: Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Geografie Regională (CGR), Cluj-Napoca (România); Academia de Studii Economice a Moldovei, Laboratorul de Demografie, Chişinău (Republica Moldova); Université d’Angers, ESO-Angers-CNRS, Angers (Franţa)

Obiective:
Scopul principal al proiectului este de a genera informa tie nouă, competitivă în cunoaşterea spaţiilor urbane creative, în stimularea spiritului antreprenorial local din sfera activităţilor creative şi în impulsionarea implicării populaţiei.

Obiective ştiinţifice
1. Să asigure o bună delimitare a activităţilor care generează spaţii urbane creative, conform bibliografiei internaţionale, documentelor europene, strategiilor şi legislaţiilor naţionale, documentelor locale specifice;
2. Să utilizeze metode şi instrumente de lucru adecvate, cu privilegierea instrumentelor digitale, a celor de investigaţie socială directă şi a activităţilor participative pe teren;
3. Să identifice mecanisme de structurare şi afirmare a spaţiilor creative de succes, pe baza studiilor de caz şi a studiului reţelelor, în contextual aplicării principiilor teoriei difuziunii;
4. Să elaboreze modele spaţiale şi se sistem (funcţionale), cu accent pe bunele practici şi pe relevarea potenţialului de replicare a acestora;
5. Să conducă la modalităţi variate şi moderne de difuzare a rezultatelor cercetării, valorizante pentru membrii consorţiului şi eficiente pentru comunităţile locale.

Obiective aplicative
1. Constituirea unei baze de date cuprinzătoare pentru documentarea activităţilor creative şi a spaţiilor creative;
2. Realizarea unei tipologii a spaţiilor creative din oraşele analizate, dublată de hărţi digitale cu caracter tipologic, relaţional şi cu funcţii interactive;
3. Elaborarea de modele spaţiale, cu accent pe relevarea bunelor practici, cu potenţial de replicare;
4. Organizarea a cel puţin trei evenimente cu participare universitară internaţională şi implicarea actorilor din spaţiile creative: două seminarii de lucru şi o conferinţă internaţională;
5. Organizarea a două conferinţe de presă, pentru a face cunoscute preocupările consorţiului, ale finanţatorilor, respectiv pentru a creşte impactul cercetărilor întreprinse;
6. Elaborarea unor formate adecvate difuzării rezultatelor cercetării prin mijloace digitale, cu respectarea deontologiei ştiinţifice şi a drepturilor de autor.

Etape şi activităţi prevăzute:
Pentru asigurarea interdisciplinarităţii parteneriatului creat şi a transferului de modele de bune practici din statele partenere spre spaţiul rural românesc, au fost prevăzute 3 etape de lucru distincte, fiecare dintre acestea axată pe un anumit tip de activitate, după cum urmează:

Etapa I. Analiza diagnostic a spaţiilor creative urbane
A I.1. Identificare spaţii creative
A I.2. Creare/actualizare bază de date

Etapa II. Modele de guvernanţă şi eficienţa spaţiilor creative urbane
A II.1. Analiza stakeholderilor
A II.2. Transfer de bune practici

Etapa III. Publicarea şi diseminarea rezultatelor
A III.1. Diseminare rezultate

Persoane de contact:

Prof. univ. dr. Nicolae POPA
Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului, Timişoara, România
E-mail: nicolae.popa@e-uvt.ro

CS III dr. Ana-Maria POP
Universitatea Babeş-Bolyai
Centrul de Geografie Regională
Cluj-Napoca, România
E-mail: ana-maria.pop@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Valeriu SAINSUS
Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
E-mail:sainsusvaleriu@gmail.com

Conf. univ. dr. Emmanuel BIOTEAU
Université d’Angers, Angers, Franţa
E-mail: emmanuel.bioteau@univ-angers.fr